7.2. Obligațiile proprietarilor de vehicule

Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare şi să depună imediat, la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

În cazul montării unui sistem antifurt deţinătorul de vehicul este obligat să se asigure că durata semnalului emis de sistemul sonor nu este mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege. Este interzisă montarea unui sistem sonor antifurt care se declanşează la trecerea in imediata apropiere de un alt vehicul.

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, a remorcilor şi a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

Persoanele juridice care deţin vehicule trebuie pe lângă obligaţiile prevăzute mai sus următoarele obligaţii:

  • să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre această în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice
  • să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă
  • să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducere corespunzător sau atestat profesional
  • să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor, produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau într-o stare accentuată de oboseală
  • să ţină seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs
  • să anunţe imediat poliţia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu posedă documente de constatare a acestuia
  • să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi al vitezei de deplasare
  • să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în această
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s