4.3. Oprirea, staționarea și parcarea

Oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. 

Următoarele situaţii NU sunt considerate oprire:

  • mobilizarea unui vehicul pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă această manevră nu perturbă circulaţia pe drumul public respectiv
  • imobilizarea unui vehicul cu masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât conducătorul desfăşoară operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale

 

Staţionarea reprezintă imobilizarea unui vehicul pe drumul public pe o durată mai mare de 5 minute.

Parcarea reprezintă staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.

 

Observaţii privind oprirea, staţionarea şi parcarea pe drumurile publice

  • vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, în condiţiile în care nu există în jur mijloace de semnalizare în care nu se dispune altfel. Este permisă staţionarea sau oprirea  a două motociclete fără ataş, mopede şi biciclete una lângă alta
  • conducătorii care se îndepartează de autovehiculele imobilizate pe drumurile publice, sunt obligaţi să acţioneze frâna de ajutor, să oprească funcţionarea motorului şi să cupleze într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, în cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pantă sau în rampă, pe lângă aceste obligaţii conducătorul trebuie să brancheze roţile directoare, în cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducătorul acestuia este obligat să oprească funcţionarea motorului.
  • în localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă şi pe partea stângă, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.
  • în afara localităţilor oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor se face înafara părţii carosabile, dacă acest lucru nu este posibil oprirea sau staţionarea se va face cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
  • nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.
  • nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri decât dacă oprirea sau staşionarea este efectuată în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător în situaţii de urgenţă sau de pericol, în cazul imobilizării prelungite a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.
  • administratorul drumului public poate permite oprirea sau staţionarea, parţial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1 m lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile, destinat circulaţiei pietonilor.
  • se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau staţionării să deschidă ori să lase deschise uşile vehiculului sau să coboare din acesta fără a se asigura că nu creează un pericol pentru circulaţie

Se interzice oprirea voluntară în următoarele situații

 

în zona de acţiune a indicatorului “Oprirea interzisă”
pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după acestea
pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte
în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m
pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea
în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei
în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea
în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stanjeneste circulaţia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauză, să treacă peste acest marcaj
în locul în care se impiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos
pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţiile “Drum ingustat”, “Prioritate pentru circulaţia din sens invers” sau “Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”
pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare
pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulaţia vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicata
pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E)
pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor
în locurile unde este interzisă depăşirea

 

Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor în următoarele situații

în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia “Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionarii
pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m
în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice
în pante şi în rampe
în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia “Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia “Zonă de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilita
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s