7.5. Remorcarea

Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. Motocicleta fără ataş şi bicicleta pot tracta o remorca uşoară având o singura axă.

Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehiculul sau remorca acestuia care are defecţiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi tractat/tractată pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stângă, în faţă, o lumină de întalnire şi în spate, una de poziţie.

 

Condiţiile pentru cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule sunt:

 • elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile
 • ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător
 • dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege
 • elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile
 • vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers

 

Reguli cu privire la remorcarea unui autovehicul

Conducătorii autovehiculului trăgător şi a celui remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule.

Autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării.

Remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele.

Conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă. Un astfel de autovehicul poate fi remorcat ziua dacă pe partea din spate are aplicate inscripţia “Fără semnalizare”, precum şi indicatorul “Alte pericole”.

Dacă remorcarea este realizată prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformă de remorcare a părţii din faţă a autovehiculului remorcat, în interiorul vehiculului nu trebuie să se afle nici o persoană.

Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat/înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţă ori zapadă. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole. Prin excepţie, se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformă de remorcare.

Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasarii celorlalţi participanţi la trafic.

Advertisements

7.4. Obligații în caz de accident sau avarii

Accidentul este definit de lege ca fiind evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice sau a avut originea într-un asemenea loc, a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane sau avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale şi în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

 

Obligațiile în cazul unui accident cu victime

Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane este obligat să:

 

 • să oprească, să anunțe imediat poliția, să nu modifice urmele și să nu părăsească locul faptei
 • să nu consume alcool, stupefiante sau medicamente cu efecte similare, după accident. până la testarea concentrației alcoolului sau recoltarea probelor biologice

 

Conducătorilor implicați în accidente li se recoltează obligatoriu probe biologice pentru stabiliarea alcoolemiei sau consumului de stupefiante sau medicamente similare.

Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii uneia sau mai multor persoane este obligată să anunţe imediat poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112. Aceiaşi obligaţie se aplică în cazul în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase.

 

Pot părăsi locul accidentului:

 

 • conducătorul autovehiculului aparţinând poliţiei, serviciului de ambulanţă, pompierilor etc., care se află în misiune, dacă anunţă imediat poliţia; după misiune trebuie să se prezinte la poliţie
 • conducătorul vehiculului care, în lipsa altor mijloace de transport, el înşuşi transportă răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară, dacă se întoarce imediat la locul accidentului
 • conducătorul autovehiculului, dacă victima părăsește locul faptei, dacă anunţă imediat poliţia cea mai apropiată

 

 

 

Obligații în caz de accident numai cu pagube materiale

 

 • să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil şi nici nu pot să îşi continue circulaţia, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
 • să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul întermen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor deconstatare.

 

Se exceptează de la obligaţia de a se prezenta la poliție conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii şi conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto (CASCO), iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. Autorizația de reparație se obține în acest caz de la societatea de asigurări.

7.3. Interdicțiile conducătorului auto

Este interzis conducătorului de autovehicul să:

 • să conducă un autovehicul cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
 • să transporte în autovehicul mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare
 • să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore
 • să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia
 • să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise
 • să aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic
 • să utilizeze telefoane mobile atunci când aceştia se află în timpul mersului, se pot utiliza însă telefoanele mobile atunci când acestea sunt dotate cu dispozitive tip “mâini libere”
 • să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi, sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă, din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei
 • să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducatorului sau a pasagerilor, atât din interior cât şi din exterior
 • să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă sau pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, acestea fiind permise doar dacă fac parte din cele omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă
 • să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare
 • să lase liber în timpul mersului volanul, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului
 • să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră
 • să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului
 • să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare sau care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisă;
 • să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă sau al cărui zgomot în mers/staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege sau care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate
 • să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii/ pentru probe, deteriorate sau neconforme cu standardul
 • să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic
 • să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei
 • să arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe


Persoanele care au o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere au pe lângă aceste interdecţii şi următoarele interdicţii:

 • să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase
 • să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe
 • să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi
 • să folosească triunghiurile reflectorizante, luminile de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staţionarea este interzisă

7.2. Obligațiile proprietarilor de vehicule

Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare şi să depună imediat, la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

În cazul montării unui sistem antifurt deţinătorul de vehicul este obligat să se asigure că durata semnalului emis de sistemul sonor nu este mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege. Este interzisă montarea unui sistem sonor antifurt care se declanşează la trecerea in imediata apropiere de un alt vehicul.

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, a remorcilor şi a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

Persoanele juridice care deţin vehicule trebuie pe lângă obligaţiile prevăzute mai sus următoarele obligaţii:

 • să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre această în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice
 • să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă
 • să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducere corespunzător sau atestat profesional
 • să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor, produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau într-o stare accentuată de oboseală
 • să ţină seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs
 • să anunţe imediat poliţia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu posedă documente de constatare a acestuia
 • să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi al vitezei de deplasare
 • să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în această

7.1. Obligațiile conducătorilor de vehicule

Conducătorul de vehicul trebuie să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de lege.

El trebuie deasemenea să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse.

Verificarea funcţionării sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, menţinerea curată în permanenţă a parbrizului, a lunetei şi a geamurilor laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii este deasemenea obligatorie pentru conducătorii de autovehicule.

În condiţii prevăzute de lege conducătorul de vehicul este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate.

Conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte la verificarea medicală periodică prevăzută de lege.

Conducătorul de vehicul trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.

Şoferii au obligaţia de a înmâna la cererea poliţistului rutier, documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.

În cazul în care poliţia rutieră cere identitatea persoanei căreia i-a fost încredinţat autovehiculul proprietarul este obligat să comunice identitatea acestei persoane în termenul solicitat de poliţişti.

Conducătorii de vehicule au obligaţia de a purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice centura de siguranţă, deasemenea celelalte persoane din autovehicul care sunt aşezate pe locuri prevăzute cu centuri de siguranţă sunt obligate să le poarte excepţie făcând cazurile prevăzute de regulament.

Conducătorii cu o vechime mai mică de 1 an de la data obţinerii permisului de conducere trebuie să aplice semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm. Acest semn distinctiv trebuie aplicat obligatoriu de conducătorii de vehicule după cum umrează: la motocicletă în partea din spate lângă numărul de înmatriculare, la autovehicul pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă în partea stângă jos, la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe caroserie, în partea din spate stânga sus, la tramvai pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon, în partea din spate stânga sus, la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului, în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii, în partea din spate stânga sus.

În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute de lege.

6.1. Trecere la nivel cu cale ferată

Trecere la nivel cu cale ferată curentă cu bariere sau semibariere

Conducătorul care se aproprie de o trecere la nivel cu cale ferată curentă va reduce viteza.

Când barierele sunt ridicate conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu viteză redusă şi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

Trecere la nivel cu cale ferată curentă cu bariere sau semibariere prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată

Când barierele, semibarierele sunt ridicate obligă conducătorii de vehicule să circule cu viteză redusă şi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se realizează:

 • optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii
 • acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente
 • prin coborârea în poziţie orizontală a semibarierelor

Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se consideră realizată chiar şi numai în una din următoarele situaţii:

 • prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativă roşie
 • prin funcţionarea sistemului sonor
 • prin poziţia orizontală a unei singure semibariere

Circulaţia rutieră se consideră de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.Trecere la nivel cu cale ferată curentă fără bariere sau semibariere

La aceste treceri se va opri în mod obligatoriu vehiculul, în ordinea sosirii pentru asigurare, în locul unde există vizibilitate maximă, fără a depăşi locul unde este instalat indicatorul “Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere” sau “Trecere la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere” ori marcajul transversal aplicat pe partea carosabilă a drumului public sub forma unei linii continue.

Conducătorul auto este obligat să oprească atunci când:
 • barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau in curs de ridicare
 • semnalul cu lumini roșii și/sau semnalul sonor sunt în funcțiune
 • întâlnește indicatorul Trecere la nivel cu calea ferată, fără bariere – simplă sau dublă – sau Oprire
 • agentul de cale ferată adresează semnal de oprire
Vehiculele vor fi oprite înaintea marcajului de oprire, iar în lipsa acestuia, în dreptul indicatorului Oprireori înaintea barierei, după caz.

În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma căii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat.

Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligaţi să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezenţei lui.


Trecere la nivel cu o cale ferată industrială

Obligatii:

 • se circulă cu prudenţă
 • se respectă semnalul agentului de cale ferată
Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să interzică accesul vehiculelor a căror încărcătură depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbenă şi neagră. Pe stâlpii de susţinere ai porţilor de gabarit se instalează indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maximă de trecere admisă
Conducătorului de vehicul îi este interzis să treacă sau să ocolească aceste porţi de gabarit, dacă înălţimea sau încărcătura vehiculului atinge ori depătşeşte partea superioară a porţii. În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma căii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat. Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligaţi să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezenţei lui.

5.2. Distanța dintre vechicule

Toţi conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule în spatele unui alt vehicul la o distanţă suficientă faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Este interzisă, conducătorilor de vehicule, reducerea bruscă a vitezei sau efectuarea unei opriri neaşteptate fără un motiv întemeiat.

Există anumite sectoare de drum unde pentru a asigura un trafic fluent si deplasarea în condiţii de siguranţă conducătorii de vehicule sunt informaţi să păstreze o distanţă de siguranţă între vehicule distanţă care este dependentă de viteza de deplasare a vehiculelor.